“Symphony of stones” being destroyed

Thanks to vhovhan for driving my attention to this and his email. As Arminfo reports:

ArmInfo. The unique quadras known as “Symphony of stones” are again being destroyed Garni. As it became clear to ArmInfo correspondent, it is already two days that destruction of
unique and picturesque monument of the nature is taking place not far from the pagan temple of the I century Garni, in the Azat river gorge. Two years ago ArmInfo managed to signal in time about a similar fact and to prevent destruction of the unique quadras.

That time Ecology Minister Vardan Ayvazyan promised to involve the stones zone in the administrative territory of Khosrof park, but local authorities prevented that stemming from their own ideas and benefit. Today several local residents supported by the village administration continue doing vandalism, “cutting” beautiful basalt quadras created by the nature and being a subject of vital interest of numerous tourists, and use them like construction material. The head of Garni village administration is responsible for this, but he did not want to have contacts with the press. It is not clear if the government will meddle in this matter or not. The village “businessmen” need these quadras, which are perfect by form and processed by the nature over hundreds of years, for sale. The quadras are so perfect that they may be used in construction of cottages without processing. According to the unspecified information, the head of Garni village administration himself “legally” allowed cutting of the stones. But the latter does not simply answer telephone calls of journalists.

The photo can be viewed here.

I wonder whether any ecological organization is dealing with this problem and tries to prevent the outrage , the destruction of one of the miracles the nature granted to our country?? If not, then what can be done? I really want to know whether anything is being done regarding this issue.

As appealed in the letter, which I found in my mail:

Չգիտեմ թե ում դիմեմ , չգիտեմ թե ում հետ կիսեմ պատահածը :
Ով կլսի , կարձագանքի, ոտքի կկանգնի ու կկասեցնի …?????????
Դիմում եմ նրանց ում բարոյականությունը չի ծախվում :
Լռության Սիմֆոնյան~
Քարերը լռել էին, պապանձվել,
Չէին կարող հասկանալ իրենց հետ պատահածը:
Նրանք , որ դարերի ընթացքում ամուր պահպանել են դիքերը հայոց,
Որ զարմացրել են իրենց գեղեցկությամբ հազարավոր աչքեր , հայացքներ~,
Որ բացել են մարդկանց մտահորիզոնը գեղեցիկի մասին
Ու իրենց մեջ առել ժողովրդի ուրախությունը, ցավը, վիշտը
Եվ միշտ կանգուն, հավատարիմ պահապան եղել մեր ժողորդի`
Հիմա գազանաբար ոչնչացվում են, ավիրվում եմ հենց իր զավակների ձեռքով :
Ո՞վ արմատախիլ արեց քո բարոյականությունը, Իմ հա’յ ժողովուրդ , ո՞վ կուրացրեց քո` դեպի անհունը նայող աչքերը, ո՞վ ստիպեց քեզ քո իսկ ձեռքերով վերացնես Քո արժեքները ` ինքդ քեզ….

Խլացել է խիղճդ:

5 Responses to ““Symphony of stones” being destroyed”

 1. Zarchka Says:

  A demonstration will take place on October 15, at 1-2 p.m., in front of the government building.

  See more links on this issue:

  http://azatutyun.am/armeniareport/report/ar/2007/10/3790C4B7-9F7C-4FEE-8B5F-C3E5329DD2D9.ASP

  http://www.bnamard.blogspot.com/

  Քարե սիմֆոնիան» հատվում է պաշտոնյաների հովանավորությամբ... http://hetq.am

  http://forum.armkb.com/showthread.php?s=e8b4f1e333cd5737194f1539a4ca7b9d&p=613053#post613053

  http://dr4m4qu33n.blogspot.com/2007/10/stop-vandalism-in-garni.html

  http://forum.sirumem.com/showthread.php?p=34823#post34823

  http://www.akumb.am/showthread.php?t=14690

 2. The Destruction of Garni "Symphony of Stones" Attracts Protest Actions « The Armenian Observer Blog Says:

  […] at http://bnamard.blogspot.com/. Some of the other blogs to proactively cover the issue were: Life around me, Kornelij Glas, Bekaisa, Aerial-Vortex, Freedom Fighter, Ahousekeeper and others. The problem was […]

 3. The Destruction of Garni "Symphony of Stones" Triggers Protest Action Online and Offline « The Armenian Observer Blog Says:

  […] at http://bnamard.blogspot.com/. Some of the other blogs to proactively cover the issue were: Life around me, Kornelij Glas, Bekaisa, Aerial-Vortex, Freedom Fighter, Ahousekeeper and others. The problem was […]

 4. Armenian News, Analysis & Photography -- Oneworld Multimedia Says:

  Blog Action Day

  Berd, Tavoush Region, Republic of Armenia © Onnik Krikorian / Oneworld Multimedia 2004
  Although no Armenian bloggers — including myself — appeared to specifically mark the occasion, yesterday was Blog Action Day. According to the offic…

 5. “Culture belongs to everyone” and a bike tour « Life around me Says:

  […] another announcement via Bnamard related to the recent attempt to destroy the Symphony of Stones in Garni and the attempt to prevent it: Dear […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: