Archive for April, 2008

Weather

April 30, 2008

Էսօր օրը դանդաղելա,
– Եղանակիցա~, – (more…)

Scary eyes

April 28, 2008

Not from a horror film, but everywhere around… young girls… they think it is fashionable and should be attracting or beautiful, but this is how I describe poeple with colored lenses – scary!!!

And the number of girls with dollish eyes is increasing around me – some friends, neighbors, acquaintances, people passing me by – looking like zombies, with nothing saying eyes, with no expression in them at all, just strange colors, blue, green, grey, so much alike and vividly artificial. And I always avoid those artificial looks, always had the feeling that people try to hide their self-being behind those lanses, as they say “eyes are the mirror of the soul”, and any desire to talk to people with frozen eyes disappears the next moment.

Why is this trend? Is it really beautiful or am I exaggerating something? They do not have eyesight problems, they do not have a role in a movie, where a girl with sea-deep blue eyes is needed. Do they have mental problems?

… how much I like my dark brown eyes…!!!

Follow the Rock Festivals!!!

April 9, 2008

(more…)

… սովորական …

April 2, 2008

Շաբաթ` առավոտ.
գիշերը կարծես հանգիստ եմ քնել,
ու արթնացել եմ ոչ թե զարթուցիչիս ելևէջներից,
որն ամեն առավոտ ինձ համար “Ով սիրու~ն, սիրու~ն” է երգում,
այլ` արևաշողի…ա~խ… ջերմ հպումից,
ու երգում եմ կրկին`
“Առավոտ լուսո, արեգակն արդար”…

Երկար քնելու մեջ մեկ լավ և մեկ վատ բան կա.
մեկ` որ երկար ես քնում,
մեկ էլ` երկար քնելդ նշանակում է, որ այսօր աշխատանքդ ոչ թե կանուխ է ու դրսում,
այլ` մի քիչ ուշոտ, բայց ներսում.

Նորից խոհանոց, գազօջախ,
փոշեկուլ, բաղնիք-զուգարան,
պոլի շոր, փոշիներ, նորից արդուկ…
Ու այդ ամենից հետո` բաղձանք դեպի մաքուր ջուր, բազկաթոռ
 ու քեզ նախկինում նողկալի, իսկ այժմ շատ-շատ հարազատ հեռուստացույց: (more…)