Weather

Էսօր օրը դանդաղելա,
– Եղանակիցա~, –
Գլուխս ցավումա,
– Եղանակիցա~, –
Կոմպս կախումա,
Ջրերը տարել են,
Բերանս ճաշոտա,
Եղանակիցա՞,
– Եղանակիցա~, –
Էս պատը հաստա,
Կանաչու դաստա,
Պռոշս կախա,
Վարունգը դախա,
եղանակիցա՞,
– Եղանակիցա~,’
Բա էս գերա՞նը`
Աչքիս մեջտեղնա,
Տես էս դմակը`
Հետևիցս կախ,
Ասում ես ինչի՞ց,
– Ասում եմ, հա’,
Եղանակից, –
է՞լ ուրիշ ինչից`
Լուսի մարդու՞ց,
Տզզան ճանճի՞ց,
Անթրաշի՞ց,
Ծխի՞ց, ծխի~ց…
ճռճռոցի՞ց,
բոռբոռոցի՞ց,
սըրթսըրթոցի՞ց,
դըմբդըմբոցի՞ց,
(վա~խ գլուխս)
Չիր արևի՞ց,
ցեխաջրի՞ց…
ծտի ծեռտի՞ց,
ատամների՞ց,
#(*&)(#*&^*&#%$,
(&($)(*^!+_@)(*#&,
+_~)@*#$(^@#%$,
*)(&~*(&#^*$^%^$%,
&#(~)#(*$&_#(@*&,
_)_(*@#&*&^@#*&%,

Եղանակիցա,
Եղանակից…
Եղանակից…

4 Responses to “Weather”

 1. impression28 Says:

  Սիրում եմ քո ոճը 🙂

 2. Zarchka Says:

  Yes el qo 😉

 3. Irush Says:

  Ankrkneli vocha.Du yurahatuk bnutyun unes, edpes el sharunaki.

 4. Zarchka Says:

  Ankrkneli?? Mdaaaa. 😉
  che ha!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: