Archive for the ‘Culture’ Category

In Memory of Suren Chanchuryan

March 4, 2009

He was a legend, great dancer, very enthusiastic person, who gave second birth to the State Dance Ensemble of Armenia, he was its Artistic Director… he was my uncle who I never met, but always liked and respected…. Today he passed away at his 71.

 I wanted to link to an article I found dedicated to his 70th anniversary.

Rest in peace, my uncle Suren Chanchuryan.

– Մինչ օրս էլ պարը ինձ համար մի անբացատրելի երեւույթ է: Բայց գիտեմ մի բան. նախ պետք է հոգիդ պարի, հետո` հոգուդ թռիչքը շարժումի վերածվելով, փոխանցվի մարմնիդ: Եթե պարելիս դու մտածում ես ինչպես պարել` վատ պարող ես, իսկ եթե մտածում ես ինչ պարել` ուրեմն կհասնես հաջողության: Պարը, ինձ համար, հոգեւոր տարածք է, հանդիսատեսի եւ աշխարհի հետ զրուցելու միջոց: Ինքնարտահայտման միջոց: Պարելիս, քո երակներում պետք է հոսի ժողովրդիդ պատմությունը, նախնիներիդ գենետիկ հիշողությունը, հպարտությունը` հայ լինելու, հայերեն մտածելու համար:

Հեփփիի-հիփփի Նոր Տարի~

December 26, 2008

Էս նոր տարում լավ-լավ բաներ,
Արևելքից մի բուռ արև,
Հյուսիսային մի պտղունց ձյուն,
Չիր ու չամիչ, պնդուկ, նարինջ:
Ձեր սեղանից բուդն անպակաս,
Լիքը հյուրեր ավել պակաս,
Կարմիր աստղը միշտ գագաթին,
Նվերները բարձի տակին:
Հազար ու մի Ձմեռ Պապի`
Հազար տեսակ, հազար ռանգի,
Ձյունանուշներ կյաժ ու սառած
Աչք-ունքերը դզած փչած:
Խանութներում երկար հերթեր,
Ալան-թալան եքա սեյլեր,
Լույսեր-մույսեր, սերեր-մերեր,
Ձեր տներում մեծ բաքսիներ…

Կերեք, խմեք ուրախացեք,
Մի քիչ քնեք, ընդդարմացեք.
Բարի գալուստ քեզ, Նոր Տարի~,
Ձեր պարտքերը շատ չուշացնեք:

Soapy operas

December 19, 2008

Soapy operas

Guess we took it literally 😉

– No more serials about criminals (aka goghagan ashkharh) and usage of jargon!!!!!

Aaaaaaaaaaaaaaaa….!!!! Don’t make me laugh!!!!!!! Couldn’t resist, really!!!

So anounces the TV channel Armenia, which broadcasts 4 such serials, at least 2 out of which are the most obnoxious, disgusting, senseless…. “serials” … (yeah, I did watch a bit to come to this conclusion)…

Ridiculous,, ridiculous!!! Riiiidiiiiiiculous!!!

Guess after shooting most part of their serials in saunas where the “good guys” stay in a queue to shag whores… now they all decided to shoot historical films… mmm… alas~~ I won’t see those dangling soapy bodies any more… or who knows… after all we have had the culture of old bath-houses.

(Intended to be short, but can’t) (more…)

Rock The Borders!

September 22, 2008

First time in Armenia “Rock The Borders” international festival will take
place in Yerevan on 28 th day of September at “Children’s Park, ex. Kirov Park”.
Participating bands: Sadist (Italy), Ambehr (Russia), Northern Lights (Turkey, waiting for approval),
The Alchemy (Kazakhstan), Heavy Cross (Georgia), P.I. Light (Georgia),
Stryfe (Armenia), Empyray (Armenia), Dogma (Armenia), Vordan Karmir (Armenia), Bambir (Armenia).

Official site: www.rocktheborders.com
MySpace: www.myspace.com/rocktheborders

Fête de la Musique 2008

June 13, 2008

Fete de la musiqueThis will be the second Fête de la Musique in Armenia..Launched in 1982 by the French Ministry for culture the Fête de la Musique is held on June 21 and is now celebrated in over 130 countries and 400 cities all over the five continents.

Its purpose is to promote music in two ways:
• Amateur and professional musicians are encouraged to perform in the streets. The slogan Faites de la musique (Make music), a homophone of Fête de la Musique, is used to promote this goal.
• Many free concerts are organized, making all genres of music accessible to the public. One of the caveats to being sancioned by the official Fete de la Musique organization in Paris that all concerts must be free to the public. It’s not required that musicians play for free, though many do so.
The Fête de la Musique is one of the few nights of the year where, under French law, there is no noise restriction. The musicians can play all night without fear of neighbours calling the police.

 

(more…)

Follow the Rock Festivals!!!

April 9, 2008

(more…)

Become the voice of voiceless!!!

March 31, 2008

Environmental Exhibition

Photo by Mariam Sukhudyan

If you ever find a free time to kill till April 20, I advise you to visit the environmental exhibition titled “Become the voice of voiceless” at NPAK (Armenian center for contemporary experimental art). I blogged about this event, as well as the previous activities (Teghut Forest destruction in particular) carried out by this group of young environmental activists before.

The aim of this exhibition is to react to the urgent ecological issues through raising public awareness and developing environmental ethic through initiating various activities. Incidentally, it was the successful intervention of this young people due to which the destruction of a natural monument called Garni’s “Stone Symphony” was halted. (more…)

Environmental Exhibition

February 19, 2008

Dear photographers,
We would like to invite you to participate in the environmental exhibition “BECOME THE VOICE OF VOICELESS’ which will take place from 14 March to 5 April in NPAK.

Mostly photos will be exhibited, but there will be also paintings, sculptures, video art, etc.
The exhibited photos will present the untouched nature as well as polluted and damaged areas. The exhibition aims at arousing love and care in our society towards the nature and animals, contributing to the development of eco-consciousness and informing people about the crucial environmental problems. In the frames of the exhibition there will be also eco-seminars, films on environmental topics, rock and classical music concerts, etc.

We are open to cooperation and will be happy to get to know your ideas and suggestions.

http://www.davosstudio.com/Call%20For%20Entry.htm
environmentalexhibition@gmail.com
Thank You.

Art Sharing

February 8, 2008

For everyone interested in art, I want to drive your attention to two sites.

First is a newly created site “Art Sharing” for everyone who have their works, amateur or professional, in prose, poetry, painting, music and consider them interesting to be posted there and shared with others. There’s also a comment section for discussion. Very interesting indeed, and I do recommend joining it!!!

Second is the newly launched 3rd edition of “Inknagir” literary magazine. However, the on-line magazine, especially the English section is not filled with many materials yet, as far as its presentation took place several days ago. Hopefully, new materials will appear soon, meanwhile you can have a look at it here.

Update: Save Teghut Forest! Puppet theatre at Nubarashen special school #11

December 17, 2007

Thanks to vhovhan who informed me about their intention to take a puppet theatre to Nubarashen special school #11. This is a group of young activists whose initiative is to bring change about the everyday life of these children and not only. Incidentally, this is also exactly the group of young people who rose their concern about destruction of Teghut Forest with the purpose of exploitation of the ore mine by the Armenian Copper Program (ACP). Recently this group visited Teghut Forest to see it personally and talk to the dwellers of adjacent areas. A young activist Ovsanna posts her impressions and discoveries:

We used to think that villagers were against forest destruction because they care about their health, but in reality they were happy, because now they could have work. They didn’t know their children could develop health problems from the mine and they didn’t care about it. I didn’t even speak about the trees and animals. It would be useless to talk about animals when people don’t even care about their children. But, no, they told us, they do think about their children. The mine will give them an opportunity to earn money and send their children to Yerevan city. They were also falsely informed about the number of trees to be cut down, because when we asked them if they knew how many trees will be cut, they answered “100”. In reality, over 170.000 trees are going to disappear.
The villagers didn’t believe us when we told them we are just young activist who left our jobs to come and fight for nature. They think somebody paid us to do this.They no longer believe that humans will do something for nothing.
This is a very poor village and a cooper mine is a real “dream” for them. I want to mention the last thing they told us “They give us money, we are on their side. You give us money, we will be on yours”. MONEY…. KILLER MONEY!

(more…)