Archive for the ‘Me-Myself-Mine’ Category

My Flamingo Flower

March 24, 2009

Anturium Schott

Anturium Schott
(more…)

Advertisements

մեջբերում…

March 19, 2009

… Մի ամիս հետո սկսեցին ուժեղ ցավերը: Հասցրին Մարգարյան. մամայի մորաքույրն էնտեղ ավագ քույր էր: Առաջին երեխեն, առաջին թոռը, մի ծափ, մի ուրախություն, մի թրթիռ… վերջապես էդքան սպասումներից հետո… ու ծնվում եմ ես…………… (more…)

Spring, spring, spring is today!!!

February 28, 2009

Pleasure of winter – when you feel the coming of spring on your everything …

… breathe deeply… !!!

Traveller

December 10, 2008

Good morning!! Today I was in Spain… was wandering en las calles de Madrid … Puerta de Alcalá, Parque del Retiro… (or maybe that was another city??)… Mmmmmm~~…

 

Tonight, before going to sleep I will book tickets to India… God Speed!!

Անհեթեթություն

December 3, 2008

Զարմանում ես ինքդ քո վրա.. ժամանակը ամեն ինչ խառնում է իրարկամ էլ` տեղն է դնումժամանակին սիրտդ թրթռում էր, գլխովդ տաք հոսանք էր անցնում, իսկ հիմա անտարբեր նայում ես… ժամանակին կատուն ճոն էր…

Հիմա այն ժամանակվա ինձ էլ եմ նայում այնպես ինչպես հիմա կնայեմ մյուսներին` այն ժամանակվա իմ նմաններին` վերևից: Ես ծիծաղում եմ… Ես հիշում եմ ինձ ու մոռանում եմ… ես կամ հիմա… ժամանակը փոխել է ու մաքրում է… ես չեմ բողոքում, ես չեմ փախչում, ես ընդունել եմ ժամանակի զորությունը և խույս տալ չեմ փորձում… չեմ համակերպվել… համատեղվել եմ…

 

Ես հիշում եմ գիշերը.. ու առավոտը… նորից գիշերը,, նորից առավոտը… հետո եմ հիշում գործողություններս, որոնց առատությունից միայն շահում է ժամանակը… այն երկարում է… դրանք շատ են.. ես դրանք հետո եմ հիշում… ես դրանք անընդհատ հիշում եմ…  

Ժամանակին ես էի… հետո այն նկարեց եսիս… ես եմ ու ես… հետո էլ կլինեն շատ եսեր… ես ուզում եմ հիշել բոլորին… ես ծիծաղում եմ…

Burst of apchiiii…

October 8, 2008

For those whose stomach is aching…

“Why do you look at the speck that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye? (Matthew 7:3)
«Ինչո՞ւ քո եղբոր աչքի մեջ շյուղը տեսնում ես, իսկ քո աչքի մեջ գերանը չես տեսնում» (Մատթեոս Է 7-3):

…Just take a pain reliever…

Loooooooooooooooooooooooooooooooool…..!!!!!!!!!!!!!!!!

Պարզապես անձրև…

August 11, 2008

Եղածը մի մեծ բան չէ. ջուր է, անվճար բացօթյա ցնցուղ… դե, թող մի քիչ էլ կեղտոտ լինի, շաքար չես, չես հալվի, թող էսօրվա ֆենդ էլ քանդվի, կարևորը` աշխարհը դրանով չքանդվի… արժի՞ էս ջրի համար ծրագրերդ հետաձգես… դեռ էնքան ջրեր կհոսեն… լավ է Մեծ Բրիտանիայում չես ապրում, թե չէ չորս պատերիցդ էն կողմ բան չտեսնեիր, ստիպված լինեիր բոլոր պլաններդ անձրևի հետ ջուրը լցնել ու տեսարժան վայրերն էլ բուկլետներով ուսումնասիրել: (more…)

Where flowers bloom so does hope :)

July 15, 2008

Heamenthus

Even if someone stole my new mobile, even if another one stole about $1000… this beauty flowered and reminded me, that life is wonderful 🙂

To the friend :)

June 6, 2008

The more we love our friends, the less we flatter them. (Molière)

Գոնե ինձ մի պատմիր,
Թվիր միայն փաստերը,
Ես դրանցից տեղյակ չեմ,
Սակայն կռահելն էլ դժվար չէ:
(more…)

… is like a red red rose…

May 11, 2008

Here was one of my flowers, and here is another, the so called Chinese Rose.
This is how they grant me for taking care of them.

So lovely!!!
🙂