Archive for the ‘People’ Category

In Memory of Suren Chanchuryan

March 4, 2009

He was a legend, great dancer, very enthusiastic person, who gave second birth to the State Dance Ensemble of Armenia, he was its Artistic Director… he was my uncle who I never met, but always liked and respected…. Today he passed away at his 71.

 I wanted to link to an article I found dedicated to his 70th anniversary.

Rest in peace, my uncle Suren Chanchuryan.

– Մինչ օրս էլ պարը ինձ համար մի անբացատրելի երեւույթ է: Բայց գիտեմ մի բան. նախ պետք է հոգիդ պարի, հետո` հոգուդ թռիչքը շարժումի վերածվելով, փոխանցվի մարմնիդ: Եթե պարելիս դու մտածում ես ինչպես պարել` վատ պարող ես, իսկ եթե մտածում ես ինչ պարել` ուրեմն կհասնես հաջողության: Պարը, ինձ համար, հոգեւոր տարածք է, հանդիսատեսի եւ աշխարհի հետ զրուցելու միջոց: Ինքնարտահայտման միջոց: Պարելիս, քո երակներում պետք է հոսի ժողովրդիդ պատմությունը, նախնիներիդ գենետիկ հիշողությունը, հպարտությունը` հայ լինելու, հայերեն մտածելու համար:

Soapy operas

December 19, 2008

Soapy operas

Guess we took it literally 😉

– No more serials about criminals (aka goghagan ashkharh) and usage of jargon!!!!!

Aaaaaaaaaaaaaaaa….!!!! Don’t make me laugh!!!!!!! Couldn’t resist, really!!!

So anounces the TV channel Armenia, which broadcasts 4 such serials, at least 2 out of which are the most obnoxious, disgusting, senseless…. “serials” … (yeah, I did watch a bit to come to this conclusion)…

Ridiculous,, ridiculous!!! Riiiidiiiiiiculous!!!

Guess after shooting most part of their serials in saunas where the “good guys” stay in a queue to shag whores… now they all decided to shoot historical films… mmm… alas~~ I won’t see those dangling soapy bodies any more… or who knows… after all we have had the culture of old bath-houses.

(Intended to be short, but can’t) (more…)

Պարզապես անձրև…

August 11, 2008

Եղածը մի մեծ բան չէ. ջուր է, անվճար բացօթյա ցնցուղ… դե, թող մի քիչ էլ կեղտոտ լինի, շաքար չես, չես հալվի, թող էսօրվա ֆենդ էլ քանդվի, կարևորը` աշխարհը դրանով չքանդվի… արժի՞ էս ջրի համար ծրագրերդ հետաձգես… դեռ էնքան ջրեր կհոսեն… լավ է Մեծ Բրիտանիայում չես ապրում, թե չէ չորս պատերիցդ էն կողմ բան չտեսնեիր, ստիպված լինեիր բոլոր պլաններդ անձրևի հետ ջուրը լցնել ու տեսարժան վայրերն էլ բուկլետներով ուսումնասիրել: (more…)

Scary eyes

April 28, 2008

Not from a horror film, but everywhere around… young girls… they think it is fashionable and should be attracting or beautiful, but this is how I describe poeple with colored lenses – scary!!!

And the number of girls with dollish eyes is increasing around me – some friends, neighbors, acquaintances, people passing me by – looking like zombies, with nothing saying eyes, with no expression in them at all, just strange colors, blue, green, grey, so much alike and vividly artificial. And I always avoid those artificial looks, always had the feeling that people try to hide their self-being behind those lanses, as they say “eyes are the mirror of the soul”, and any desire to talk to people with frozen eyes disappears the next moment.

Why is this trend? Is it really beautiful or am I exaggerating something? They do not have eyesight problems, they do not have a role in a movie, where a girl with sea-deep blue eyes is needed. Do they have mental problems?

… how much I like my dark brown eyes…!!!

… սովորական …

April 2, 2008

Շաբաթ` առավոտ.
գիշերը կարծես հանգիստ եմ քնել,
ու արթնացել եմ ոչ թե զարթուցիչիս ելևէջներից,
որն ամեն առավոտ ինձ համար “Ով սիրու~ն, սիրու~ն” է երգում,
այլ` արևաշողի…ա~խ… ջերմ հպումից,
ու երգում եմ կրկին`
“Առավոտ լուսո, արեգակն արդար”…

Երկար քնելու մեջ մեկ լավ և մեկ վատ բան կա.
մեկ` որ երկար ես քնում,
մեկ էլ` երկար քնելդ նշանակում է, որ այսօր աշխատանքդ ոչ թե կանուխ է ու դրսում,
այլ` մի քիչ ուշոտ, բայց ներսում.

Նորից խոհանոց, գազօջախ,
փոշեկուլ, բաղնիք-զուգարան,
պոլի շոր, փոշիներ, նորից արդուկ…
Ու այդ ամենից հետո` բաղձանք դեպի մաքուր ջուր, բազկաթոռ
 ու քեզ նախկինում նողկալի, իսկ այժմ շատ-շատ հարազատ հեռուստացույց: (more…)