There was a land…

December 10, 2008

Raven

Advertisements

Traveller

December 10, 2008

Good morning!! Today I was in Spain… was wandering en las calles de Madrid … Puerta de Alcalá, Parque del Retiro… (or maybe that was another city??)… Mmmmmm~~…

 

Tonight, before going to sleep I will book tickets to India… God Speed!!

Անհեթեթություն

December 3, 2008

Զարմանում ես ինքդ քո վրա.. ժամանակը ամեն ինչ խառնում է իրարկամ էլ` տեղն է դնումժամանակին սիրտդ թրթռում էր, գլխովդ տաք հոսանք էր անցնում, իսկ հիմա անտարբեր նայում ես… ժամանակին կատուն ճոն էր…

Հիմա այն ժամանակվա ինձ էլ եմ նայում այնպես ինչպես հիմա կնայեմ մյուսներին` այն ժամանակվա իմ նմաններին` վերևից: Ես ծիծաղում եմ… Ես հիշում եմ ինձ ու մոռանում եմ… ես կամ հիմա… ժամանակը փոխել է ու մաքրում է… ես չեմ բողոքում, ես չեմ փախչում, ես ընդունել եմ ժամանակի զորությունը և խույս տալ չեմ փորձում… չեմ համակերպվել… համատեղվել եմ…

 

Ես հիշում եմ գիշերը.. ու առավոտը… նորից գիշերը,, նորից առավոտը… հետո եմ հիշում գործողություններս, որոնց առատությունից միայն շահում է ժամանակը… այն երկարում է… դրանք շատ են.. ես դրանք հետո եմ հիշում… ես դրանք անընդհատ հիշում եմ…  

Ժամանակին ես էի… հետո այն նկարեց եսիս… ես եմ ու ես… հետո էլ կլինեն շատ եսեր… ես ուզում եմ հիշել բոլորին… ես ծիծաղում եմ…

Mountain Butterfly

October 19, 2008

Never forget who you are
Little star
Shining brighter than all the stars in the sky
Never forget how to dream
Butterfly
Never forget where you come from
From love

Madonna “Little Star”

Burst of apchiiii…

October 8, 2008

For those whose stomach is aching…

“Why do you look at the speck that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye? (Matthew 7:3)
«Ինչո՞ւ քո եղբոր աչքի մեջ շյուղը տեսնում ես, իսկ քո աչքի մեջ գերանը չես տեսնում» (Մատթեոս Է 7-3):

…Just take a pain reliever…

Loooooooooooooooooooooooooooooooool…..!!!!!!!!!!!!!!!!

Rock The Borders!

September 22, 2008

First time in Armenia “Rock The Borders” international festival will take
place in Yerevan on 28 th day of September at “Children’s Park, ex. Kirov Park”.
Participating bands: Sadist (Italy), Ambehr (Russia), Northern Lights (Turkey, waiting for approval),
The Alchemy (Kazakhstan), Heavy Cross (Georgia), P.I. Light (Georgia),
Stryfe (Armenia), Empyray (Armenia), Dogma (Armenia), Vordan Karmir (Armenia), Bambir (Armenia).

Official site: www.rocktheborders.com
MySpace: www.myspace.com/rocktheborders

First Eco Riksha In Armenia

August 21, 2008

                                               

Dear nature lovers,

A group of young environmentalist, who are worried about the ecological situation of Yerevan, wants to promote an ecologically clean transportation mean that is new for Armenia – Riksha.
Riksha, that cyclist Samvel Hovhannisyan has made, is very popular in foreign countries, thus can have its positive impact on the ecological situation of our city.
Riksha might be also an attraction for tourists and guests of the capital.

Riksha can transport two passengers at a time.

Height 1.73m
Width 1.10m
Length 2.70m
Mean speed at flat area 20-22 km/h
Capacity – two passengers
[…]
Please join us with your bicycles, as we are going to have a bike-tour with the Riksha in the city center on August 22, at 19:00, near Moskva cinema.

Source – http://bnamard.blogspot.com/

I’ll tell you secretly, that I’ve already had the pleasure of having a joy ride in this Riksha when it was being tested yet 😉 … And that was great!!!!! Join the presentation of Riksha!!!!

Պարզապես անձրև…

August 11, 2008

Եղածը մի մեծ բան չէ. ջուր է, անվճար բացօթյա ցնցուղ… դե, թող մի քիչ էլ կեղտոտ լինի, շաքար չես, չես հալվի, թող էսօրվա ֆենդ էլ քանդվի, կարևորը` աշխարհը դրանով չքանդվի… արժի՞ էս ջրի համար ծրագրերդ հետաձգես… դեռ էնքան ջրեր կհոսեն… լավ է Մեծ Բրիտանիայում չես ապրում, թե չէ չորս պատերիցդ էն կողմ բան չտեսնեիր, ստիպված լինեիր բոլոր պլաններդ անձրևի հետ ջուրը լցնել ու տեսարժան վայրերն էլ բուկլետներով ուսումնասիրել: Read the rest of this entry »

P.S. Between Dilijan and Teghut

July 31, 2008

The air is much too much… fresh… too green… too airy… too clean… that I am afraid to swallow it all… not to have extra oxygen delivery to my lungs… they are not used to that amount of freshness… trees… huge trees… old trees… old forest… mother forest… one thought… the green beauty on the background… one thought only… it doesn’t appear suddenly… it is there from the very beginning… one thought……… whose is the devil hand ???????……….. not a leaf but a forest… my citizen respiration organs… they are bewildered… my thoughts…bewildered too… how dare… to destroy… to earn…to destroy… to earn… to suffocate… to earn… stop breathing… to earn… I don’t mind my headache… extra oxygen delivery… I want it to last… I don’t mind… I must be sick to mind… you must be sick to mind… how dare you mind… oxygen delivery… this beauty… this breathing lungs… this life…

Where flowers bloom so does hope :)

July 15, 2008

Heamenthus

Even if someone stole my new mobile, even if another one stole about $1000… this beauty flowered and reminded me, that life is wonderful 🙂